Historisk arkiv

Utdeling av Klarspråkprisen 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Nett-TV

16. november delte fornyingsminister Rigmor Aasrud ut Klarspråkprisen 2010 til Utlendingsdirektoratet. Prisen går til et statsorgan som har gjort en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, godt og brukervennlig språk i sine tekster til publikum.