Historisk arkiv

Overlevering av Personvernkommisjonens sluttrapport (NOU 2009:1)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Nett-TV

Personvernkommisjonens leder Kjellbjørg Lunde overleverte tirsdag 13. januarkommisjonens utredning om personvern i det digitale samfunnet til fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Personvernkommisjonens leder Kjellbjørg Lunde overleverte tirsdag 13. januar kommisjonens utredning om personvern i det digitale samfunnet til fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

I dette opptaket av overleveringen presenterer Lunde kommisjonens hovedkonklusjoner. I tillegg er det en kort gjennomgang av rapportens hovedtemaer ved kommisjonsmedlemmene Gisle Hannemyr, Mari Bø Haugstad, Gunnar Flikke, Inge Carlén, Ann Rudinow Sætnan, Grete Myhre og Lee A. Bygrave. Deretter følger kommentarer og refleksjoner ved professor Jon Bing og Datatilsynets direktør Georg Apenes. Til slutt er det spørsmål fra presse og publikum.