Historisk arkiv

Offentlig elektronisk postjournal (OEP) utsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Justisdepartementet melder at arbeidet med forskriften til ny offentlighetslov dessverre tar noe mer tid enn forutsatt. Opprinnelig skulle forskriften bli vedtatt før påske og loven ville tre i kraft 1. juli. Forskriften vil nå bli vedtatt før sommeren. Det betyr at lov og forskrift, og dermed også offentlig elektronisk postjournal (OEP), vil tre i kraft høsten 2008.