Historisk arkiv

Offentlig elektronisk postjournal (OEP) ytterligere forsinket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Justisdepartementet melder nå at arbeidet med forskriften til den nye offentlighetsloven tar lenger tid en forutsatt. Ikrafttredelse vil bli senhøstes 2008. Dette betyr at også offentlig elektronisk postjournal (OEP) blir ytterligere forsinket.

Justisdepartementet melder nå at arbeidet med forskriften til den nye offentlighetsloven tar lenger tid en forutsatt. Ikrafttredelsestidspunktet for lov og forskrift vil bli fastsatt samtidig med vedtagelsen av forskriften. Ikrafttredelse vil bli senhøstes 2008. Dette betyr at også offentlig elektronisk postjournal (OEP) blir ytterligere forsinket. Fordi OEP vil bli hjemlet i offentlighetsforskriften, må lansering utsettes inntil forskriften er på plass.

Se også pressemelding fra Justisdepartementet:
Ny offentleglov – status