Historisk arkiv

Senere pensjon med redusert arbeidstid?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Midtveisrapporten fra forsøket med redusert arbeidstid for seniorer viser at deltagerne stort sett har positive erfaringer. Seniorene rapporterer om mindre stress på jobben, mer overskudd i hverdagen og bedre fritid.

Midtveisrapporten fra forsøket med redusert arbeidstid for seniorer viser at deltagerne stort sett har positive erfaringer. Seniorene rapporterer om mindre stress på jobben, mer overskudd i hverdagen og bedre fritid. Forsøksdeltagerne utsetter også eget pensjoneringstidspunkt, men årsaken og omfanget er ikke mulig å fastslå før forsøket er avsluttet.

- Kortere arbeidstid har en positiv effekt på helse, trivsel og innsats på jobben. Forsøksdeltagerne forteller om mer overskudd på jobb og fritid. Det skal vi etterstrebe, og på sikt vil dette føre til at folk står lengre i jobb. Arbeidstid er viktig å diskutere som en velferdsreform som alle kan ha glede av, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Econ Põyry har gjennomført analysen på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Forsøket med redusert arbeidstid med full lønnskompenasjon omfatter fire statlige etater og gjelder personer som var 62 år eller eldre i 2007.

Evaluering av forsøk med redusert arbeidstid for seniorer – Midtveisrapportering (PDF)