Tidligere fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Tidligere fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV)

(Perioden 17.10.05-20.10.09)

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys samordner regjeringens fornyingsarbeid i offentlig sektor og har ansvar for IKT-politikk, forvaltningspolitikk, konkurransepolitikk og statlig arbeidsgiverpolitikk. Hun er også nordisk samarbeidsminister for Norge. Grande Røys er født i 1967 og er utdannet førskolelærer. Hun var stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane fra 2001 til 2005.

Født: 1967

Politiske verv:
2001-2005: Stortingsrepresentant, medlem av finanskomiteen
2003-2005: Leder Flora SV
1999-2000: Politisk rådgiver i SV si stortingsgruppe
1999-2001: Leder i Helse og sosialutvalget i Flora kommune
1998-: Nestleder i Sogn og Fjordane SV
1993-01: Gruppeleder for Flora SV i formannskap og bystyre  
1992-2001: Medlem av Flora formannskap og bystyre

Utdannelse:
1998-99: Høgskolen i Lillehammer/NKS Fjernundervisning: Personalutvikling og ledelse
1996: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Modulkurs pedagogisk rettleiing
1986-89: Høgskolen i Bergen, avd førskolelærerutdanning

Yrkeserfaring:
1996-99: Flora kommune, styrer i Havrenes barnehage
1989-96: Flora kommune, pedagogisk leder
1990-94: Sogndal lærarhøgskule/DAFLU: Øvingslærer, engasjement