Historisk arkiv

Historikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) ble opprettet i sin nåværende form etter stortingsvalget i 2009. FAD fikk da ny statsråd fra Arbeiderpartiet og ansvaret for samer, nasjonale minoriteter og kirkesaker i tillegg til det eksisterende ansvarsområdet. Fra 1. januar 2014 vil departementet bli lagt ned. De fleste oppgavene vil bli overført til det nye Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) ble opprettet i sin nåværende form etter stortingsvalget i 2009. FAD fikk da ny statsråd fra Arbeiderpartiet og ansvaret for samer, nasjonale minoriteter og kirkesaker i tillegg til det eksisterende ansvarsområdet. Fra 1. januar 2014 vil departementet bli lagt ned. De fleste oppgavene vil bli overført til det nye Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Departementet har en omskiftelig historie som går tilbake til 1. august 1955. Ansvaret for lønns- og prispolitikken ble da skilt ut fra Finansdepartementet og lagt til et eget departement med sosialøkonomen Gunnar Bråthen som statsråd. Lønns- og prisdepartementet eksisterte fram til 7. mai 1972. Da ble Forbruker- og administrasjonsdepartementet (FAD) opprettet, og hovedtyngden av sakene overført dit. Da Barne- og familiedepartementet ble opprettet i 1989, overtok dette ansvaret for forbrukerspørsmål. Samtidig ble sakene på arbeidslivsområdet overført fra Kommunaldepartementet til FAD, som skiftet navn til Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD). 

Et statsrådsskifte i regjeringen Harlem Brundtland i 1992 førte til at arbeidslivssakene ble tilbakeført til Kommunaldepartementet, som igjen fikk navnet Kommunal- og arbeidsdepartementet. Dermed ble AAD til AD – Administrasjonsdepartementet. Dette varte fram til Gro Harlem Brundtland overlot statsministervervet til Thorbjørn Jagland i 1996. Han valgte først å slå sammen Administrasjonsdepartementet med Barne- og familiedepartementet, men denne situasjonen varte bare i knappe tre uker. Da ble statsråd uten portefølje Terje Rød Larsen utnevnt til administrasjonsminister, med sikte på at departementet fra årsskiftet skulle skifte navn til Planleggings- og samordningsdepartementet (PSD).

Rød Larsens statsrådsperiode varte imidlertid bare 13 dager. Da kulminerte et vedvarende voldsomt mediekjør pga en 10 år gammel sak med at Rød Larsen valgte å gå av. Ny administrasjonsminister, fra 1.1.97 planleggings- og samordningsminister, ble Bendik Rugaas. Stortingsvalget høsten 1997 førte imidlertid til regjeringsskifte. Kjell Magne Bondevik dannet en mindretallsregjering med de tre sentrumspartiene Kristelig Folkeparti, Venstre og Senterpartiet. Arbeids- og administrasjonsdepartementet ble gjenopprettet med Eldbjørg Løwer som statsråd.

Da sentrumsregjeringen i 2000 gikk av etter et stortingsvedtak om å bygge gasskraftverk uten CO2-rensing, overtok en ny arbeiderpartiregjering med Jens Stoltenberg som statsminister. Arbeids- og administrasjonsdepartementet fortsatte med Jørgen Kosmo som statsråd. Stortingsvalget 2001 førte til en sentrum-høyreregjering med Kjell Magne Bondevik som statsminister, mens Victor Norman (H) overtok som statsråd i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Norman gikk av i 2004 og overlot statsrådstolen til sin partifelle Morten Andreas Meyer. Samtidig med statsrådskiftet ble ansvarsområdene arbeidsmiljø og arbeidsmarked overført til Sosialdepartementet, og Arbeids- og administrasjonsdepartementet skiftet navn til Moderniseringsdepartementet, formelt fra 1.1.2005.

Stortingsvalget høsten 2005 ga flertall til samarbeidskoalisjonen Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Dette førte til danning av en såkalt rød-grønn regjering med Jens Stoltenberg som statsminister. Heidi Grande Røys (SV) ble utnevnt til statsråd i Moderniseringsdepartementet (MOD), som skiftet navn til Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), formelt fra 1.1.2006. FAD overtok ansvaret for nasjonal IKT-polikk fra Nærings- og handelsdepartementet i tillegg til ansvarsområdene som lå i det tidligere MOD.

Stortingsvalget i 2009 ga fortsatt flertall til den rød-grønne koalisjonen. Arbeiderpartiet ble styrket på bekostning av sine samarbeidspartnere, noe som bl.a. førte til at Rigmor Aasrud (A) overtok som statsråd i FAD. Den nye kulturministeren var ikke medlem av statskirken, og Kirke- og kulturdepartementet skiftet navn til Kulturdepartementet samtidig som ansvaret for kirkesaker ble overført til Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Det samme ble Same- og minoritetsavdeling i Kommunal- og regionaldepartementet. Fra 01.01.2010 skiftet departementet navn til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

I løpet av departementets historie under forskjellige navn siden opprettelsen i 1955 har departementet vært ledet av 34 – trettifire – forskjellige statsråder. Foreløpig rekord i utskiftinger i statsrådstolen er fra 1996-97, da departementet i løpet av snaut ett år hadde fem forskjellige statsråder. 

Statsrådene er i kronologisk rekkefølge:

Lønns- og prisminister:

 • 1955-1959: Gunnar Bråthen (A)
 • 1959-1962: Gunnar Bøe (A)
 • 1962-1963: Karl Trasti (A)
 • 28.08-25.09.1963: Ole Myrvoll (V)
 • 25.09.1963-20.01.1964: Karl Trasti (A)
 • 20.01.1964-12.10.1965: Idar Norstrand (A)
 • 12.10.1965-17.03.1971: Dagfinn Vårvik (Sp)
 • 17.03.1971-08.05.1972: Olav Gjærevoll (A)

Familie- og forbrukerminister:

 • 17.03.1971-08.05.1972: Inger Louise Valle (A)

Forbruker- og administrasjonsminister:

 • 08.05.1972-18.10.1972: Inger Louise Valle (A)
 • 18.10.1972-16.10.1973: Eva Kolstad (V)
 • 16.10.1973-15.01.1976: Odd Sagør (A)
 • 15.01.1976-11.01.1978: Anne-Marie Lorentzen (A)
 • 11.01.1978-08.09.1979: Kirsten Myklevoll (A)
 • 08.09.1979-14.10.1981: Sissel M. Rønbeck (A)
 • 14.10.1981-18.04.1986: Astrid Gjertsen (H)
 • 18.04.1986-09.05.1986: Astrid Nøklebye Heiberg (H)
 • 09.05.1986-13.06.1988: Anne-Lise Bakken (A)
 • 13.06.1988-28.04.1989: Einfrid Halvorsen (A)
 • 28.04.1989-16.10.1989: Oddrun Pettersen (A)
 • 16.10.1989-02.11.1989: Solveig Sollie (KrF) *

Arbeids- og administrasjonsminister:

 • 02.11.1989-03.11.1990: Kristin Clemet (H)
 • 03.11.1990-04.09.1992: Tove Strand Gerhardsen (A)

Administrasjonsminister:

 • 04.09.1992-07.10.1993: Oddny Aleksandersen (A)
 • 07.10.1993-25.10.1996: Nils Totland (A)

Barne-, familie- og administrasjonsminister:

 • 25.10.1996-15.11.1996: Sylvia Brustad (A)

Planleggings- og samordningsminister:

 • 15.11.1996-29.11.1996: Terje Rød-Larsen (A)
 • 29.11.1996-17.10.1997: Bendik Rugaas (A)

Arbeids- og administrasjonsminister:
 
17.10.1997-15.03.1999: Elbjørg Løwer (V)

 • 15-03.1999-17.03.2000: Laila Dåvøy (KrF)
 • 17.03.2000-05.10.2001: Jørgen Hårek Kosmo (A) **
 • 19.10.2001-08.03.2004: Victor D. Norman (H)

Moderniseringsminister:

 • 08.03.2004-17.10.2005: Morten Andreas Meyer

Fornyings- og administrasjonsminister:

 • 17.10.2005-20.10.2012: Heidi Grande Røys (SV)
 • 20.10.2009-31.12.2009: Rigmor Aasrud (A) (også statsråd for kirkeavdelingen i Kirke- og kulturdepartementet og same- og minoritetsavdeling i Kommunal- og regionaldepartementet)

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister:

 • 01.01.2010- : Rigmor Aasrud (A)

 


* Solli ble statsråd i det nyopprettede Forbruker- og familiedepartementet 02.11.1989.
** Kosmo gikk av som statsråd 5. oktober for å ta vervet som stortingspresident. Kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad bestyrte departementet i de to ukene før ny statsråd overtok.