Historisk arkiv

Nasjonal satsing på informasjonssikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Onsdag 5. april markerte forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen starten på en nasjonal satsing på informasjonssikkerhet.

Nasjonal satsing på informasjonssikkerhet

(07.04.06) Onsdag 5. april markerte forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen starten på en nasjonal satsing på informasjonssikkerhet. I et virtuelt scenario fikk gjester og presse anledning til å oppleve iscenesettelse av krisescenarier for hvor sårbart samfunnet er blitt for angrep mot kritisk IKT-infrastruktur. Forsvarsministeren foretok den første virtuelle snorklippingen for å markere at Regjeringens IT-sikkerhetssatsing er åpnet.

Informasjonssikkerhet
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, konferansier Jan Erik Larssen, statssekretær Terje Moland Pedersen i Justisdepartementet
Foto: Kai Nygaard, Forsvarets Forum

I dag er flere av våre samfunnsfunksjoner avhengig av IT-løsninger som vi kan stole på. Et angrep som setter en funksjon ut av spill kan gi store konsekvenser. På grunn av avhengigheten mellom kritisk infrastruktur og andre IT-systemer er det nødvendig med en helhetlig satsing på dette.

Fellessatsingen NorCERT/NorSIS markerer en milepæl for myndighetenes datasikkerhetsarbeid i Norge. NorCERT (Norwegian Computer Emergency Response Team) skal være Norges nasjonale senter for håndtering av alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon. NorCERT er det norske kontakt- og koordineringspunktet nasjonalt og internasjonalt, og vil ha en unik oversikt over sikkerhetssituasjonen i samfunnskritisk IKT-infrastruktur.

NorSIS (Norsk senter for Informasjonssikkerhet) skal være det nasjonale kontaktpunktet for informasjonssikkerhet for små- og mellomstore bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner. NorSIS skal formidle informasjon, kompetanse og kunnskap om sårbarheter og mottiltak.

Markeringen forgikk i Fanehallen på Akershus festning.