Historisk arkiv

Første norske offiser i UNAMA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant Even Jarl Ediassen drar om kort tid som første norske offiser til FN-operasjonen UNAMA (UN Assistance Mission in Afghanistan). – Vi arbeider internasjonalt for en bedre samordning av det internasjonale samfunnets innsats i Afghanistan og for å styrke UNAMAs koordinerende rolle. Ediassen vil bidra til at dette målet blir omsatt til praksis, sier statssekretær Espen Barth Eide.

Oberstløytnant Even Jarl Ediassen drar om kort tid som første norske offiser til FN-operasjonen UNAMA (UN Assistance Mission in Afghanistan). – Vi arbeider internasjonalt for en bedre samordning av det internasjonale samfunnets innsats i Afghanistan og for å styrke UNAMAs koordinerende rolle. Ediassen vil bidra til at dette målet blir omsatt til praksis, sier statssekretær Espen Barth Eide.

Statssekretæren møtte Ediassen tirsdag 20. februar for å ønske ham lykke til med det viktige oppdraget. Ediassen skal være UNAMAs militære liaison offiser blant annet til internasjonale organisasjoner, de flernasjonale styrkene, den afghanske hæren og militære enheter i ulike deler av landet.

UNAMA ble etablert av FN i 2002 for å styrke gjenbyggingen av Afghanistan. Hovedkontoret ligger i Kabul, men UNAMA har åtte regionale kontorer rundt om i landet. Ediassen vil være stasjonert ved ett av disse som militær rådgiver. UNAMA har en politisk søyle og en søyle for gjenoppbygging og humanitær assistanse.

– Norge har et stort militært og sivilt bidrag i Afghanistan, og har lenge arbeidet internasjonalt for en mer helhetlig tilnærming til utfordringene i Afghanistan. Det er bred enighet om at den overordnede koordineringen av det internasjonale samfunnets innsats har vært for svak, og vi har arbeidet for å at dette skal bli bedre, blant annet ved at UNAMAs rolle styrkes, sier Barth Eide. – Det er nå et helt annet fokus på den sivile dimensjonen i Afghanistan, og et stort behov for et knutepunkt og koordineringsledd for den internasjonale innsatsen.

Ediassen er for tiden RSF-sjef i Bodø, og har vært ute i internasjonale operasjoner både i Libanon og i Bosnia. – Dette er en ny oppgave for meg, og en stilling hvor Norge ikke har hatt personell tidligere. Jeg ser derfor frem til å oppleve mye nytt. For meg personlig blir det også interessant å se hvordan FN-systemet har endret seg siden jeg sist var i en FN-operasjon på begynnelsen av 80-tallet, sier oberstløytnant Ediassen.

Som blant annet ble omtalt i Utenriksministerens redegjørelse for Stortinget tirsdag 13. februar 2007, vil Norge også styrke UNAMA med flere nye sivile stillinger. Målet er å sette FN bedre i stand til å spille en ledende rolle i den internasjonale samordningen i Afghanistan.