Historisk arkiv

Øvelse Gemini 2012 - Forsvaret og politiet sammen i stor kontraterrorøvelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Politiet og Forsvaret øver sammen jevnlig gjennom et år, men øvelse Gemini er den første store øvelsen etter 22. juli som også omfatter regjerings- og departementsnivået. Forsvarsminister Espen Bath Eide og justisminister Grete Faremo besøkte øvelsen i Mosjøen 23.mai.

Besøket til øvelse Gemini ble innledet på Forsvarets Operativehovedkvarter på Reitan. Fra venstre forsvarssjef Harald Sunde, forsvarsminister Espen Barth Eide, sjef FOH Haakon Bruun-Hansen, justisminister Grete Faremo og politidirektør Øystein Mæland.

Besøket til øvelse Gemini ble innledet på Forsvarets Operativehovedkvarter på Reitan. Fra venstre forsvarssjef Harald Sunde, forsvarsminister Espen Barth Eide, sjef FOH Haakon Bruun-Hansen, justisminister Grete Faremo og politidirektør Øystein Mæland. (Forsvarsdepartementet, Asgeir Spange Brekke)

Øvelse Gemini foregår i perioden 21. til 25.mai i Oslo, Bodø og Mosjøen. Forsvarsministeren og justisministeren besøkte øvelsen sammen med forsvarssjef Harald Sunde og politidirektør Øystein Mæland den 23.mai.

Besøket til øvelse Gemini ble innledet på Forsvarets Operativehovedkvarter på Reitan. Fra venstre forsvarssjef Harald Sunde, forsvarsminister Espen Barth Eide, sjef FOH Haakon Bruun-Hansen, justisminister Grete Faremo og politidirektør Øystein Mæland.

Forsvarsminister Espen Barth Eide og justisminister Grete Faremo ankommer øvelse Gemini i Mosjøen. Til høyre i bilde står politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet Ingrid Aune. (Forsvarsdepartementet, Asgeir Spange Brekke)

- Det er mange erfaringer og lærdommer etter det som skjedde 22.juli. Det er ingen tvil om at politi- og justissektoren har ansvaret for sikkerheten i det sivile samfunnet. Men Forsvaret skal på anmodning kunne stille til rådighet tilgjengelige ressurser for å støtte i eventuelle krisesituasjoner, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

Som følge av hendelsen 22.juli har prosedyrer og instrukser blitt gjennomgått. Instruksen om Forsvarets bistand til politiet er en av dem. Det er foreslått en del presiseringer og utkast til ny instruks har nettopp vært på høring. I øvelse Gemini øver man intensjonene i den nye instruksen.

Øvelse Gemini 2012

(Foto: Forsvaret)

Øvelse Gemini er en kontraterrorøvelse hvor Forsvaret bistår politiet. Øvelsen har blitt gjennomført årlig siden starten av 80-tallet. Den har tradisjonelt dreid seg om en hendelse som rammer norske oljeinteresser på kontinentalsokkelen. Under øvelsen er rollefordeling og ansvarsforhold viktige elementer.

Øvelse Gemini 2012

(Foto: Forsvaret)

- Målet med øvelsen er å gi politiet, Forsvaret og andre samarbeidende etater mer erfaring og kunnskap for å håndtere fremtidige kriser effektivt, sier forsvarsministeren. Øvelsen i 2012 vil bestå av å løse et kontraterroroppdrag, ledet av Helgeland politidistrikt.

-Det er både viktig og naturlig at Forsvaret og politiet øver sammen for at samfunnet skal stå bedre rustet mot et eventuelt terrorangrep. Øvelsen styrker koordineringen og samarbeidet mellom de operative etatene, men denne gang også på et høyere nivå. Øvelsen skal gjennomføres med deltakelse fra regjeringens medlemmer, strategisk nivå i flere departementer, og fra taktisk og operasjonelt nivå i ulike etater, avslutter forsvarsminister Espen Barth Eide.