Historisk arkiv

Vil intensivere samarbeidet med Russland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

-Det gode militære samarbeidet med Russland i nord er viktig for Norge. Det bidrar til å bygge tillit og forståelse, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen etter møtet med sin russiske kollega Sergej Sjojgu. 
Den norske forsvarsministeren er på reise i Russland, og møtte sin russiske kollega onsdag. Blant temaene som ble tatt opp var samarbeidet mellom de to landene.

-Det gode militære samarbeidet med Russland i nord er viktig for Norge. Det bidrar til å bygge tillit og forståelse, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen etter møtet med sin russiske kollega Sergej Sjojgu.

forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen møtte sin russiske kollega Sergej Sjojgu
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen møtte sin russiske kollega Sergej Sjojgu  (Marita Wangberg, FD)

Den norske forsvarsministeren er på reise i Russland, og møtte sin russiske kollega onsdag. Blant temaene som ble tatt opp var samarbeidet mellom de to landene.

-  Både Sjojgu og jeg ønsker å fortsette å videreutvikle vårt militære samarbeid. De årlige samarbeidsplanene er viktige fordi de bringer våre militære skoler og avdelinger tettere sammen. Vi gjennomfører blant annet en årlig maritim øvelse med norske og russiske fartøyer i nord. Vi ønsker nå enda flere felles treninger og utvekslinger av offiserer, sier Strøm-Erichsen.

Bygger tillit

I løpet av året vil norske Brigade Nord og russiske 200. motoriserte infanteribrigade i Petsjenga møtes for å drøfte mulighetene for samtrening.

- Vårt militære samarbeid bidrar til å bygge tillit og sikre en stabil og forutsigbar utvikling i våre nærområder. God og hyppig kontakt gjør at vi kan oppklare misforståelser raskt, og hindre at mindre situasjoner utvikler seg til reelle konflikter. Vi ønsker å videreutvikle dette samarbeidet med vekt på aktiviteter som gjør at vi opererer bedre sammen, sier hun.

Norge og Russland er enige om å utarbeide en gjensidig sikkerhetsavtale som vil tillate utveksling av gradert informasjon. Denne gir ingen plikt til å utveksle informasjon, men vil gjøre det mulig.

- Dette er positivt både for det sivile, som næringslivet, og Forsvaret, sier Strøm-Erichsen.

Nordområdene strategisk viktig

Nordområdene sto høyt på dagsordenen under møtet.

- Det er i vår felles interesse å opprettholde en stabil situasjon i nord og sikre forvaltingen av de store marine ressursene. Havområdene i nord blir stadig viktigere strategisk. Forutsigbarhet, langsiktighet, aktiv dialog og konstruktivt samarbeid er stikkord for norsk engasjement i nord. Vi er glade for at våre to land kom til enighet om delelinjen i Barentshavet og Polhavet i 2010, sier Strøm-Erichsen.

Et nært samarbeid med Russland blir minst like viktig i årene som kommer.

- Utviklingen i nord går raskt. Klimaendringene og issmeltingen gjør det mulig med sjøtransport gjennom områder som tidligere kun har vært isfrie en kort periode hver sommer. Økt tilgang og ny teknologi gjør det også enklere å komme til de store ubrukte ressursene av olje og gass. Dette gir både muligheter og utfordringer, og det krever et tett samarbeid både for å ivareta sikkerheten til sjøs og verne om et sårbart miljø. Norge og Russland har et felles ansvar for å forvalte ressursene i nord, understreker hun.

Strøm-Erichsen inviterte sin russiske kollega til Norge. Sjojgu takket ja til invitasjonen, og håpet å kunne gjennomføre besøket i løpet av året.

De to statsrådene diskuterte Afghanistan, der de er enige om at det internasjonale samfunn bør legge vekt på utdanning og opplæring.

Missilforsvar sto også på agendaen. Strøm-Erichsen forsikret om at NATOs missilforsvar ikke er rettet mot Russland.

- NATO har behov for et missilforsvar for å forsvare sitt territorium mot mulige trusler fra ustabile stater. Her har NATO og Russland en felles utfordring. Norge ønsker en dialog med Russland om dette, særlig i rammen av NATO-Russland-rådet.

De to statsrådene var enige om behovet for å styrke dialogen i NATO-Russland-rådet.

Forsvarsministeren deltar på mange møter i Russland de neste dagene
Fra møtet mellom forsvarsministrene, i det russiske forsvarsdepartementet (Marita Wangberg, FD)

Andre møter

I løpet av besøket i Russland vil forsvarsministeren ha møter med representanter for  det russiske sikkerhetsrådet og formannen i Statsdumaens forsvarskomité. Etter besøket i Moskva vil hun reise til St. Petersburg og ha møter i Militærdistrikt Vest samt besøke 138. brigades garnison.

Fra mottakelsesseremoni til forsvarsministeren på Poklonnaja Gora i Moskva
Fra mottakelsesseremoni til forsvarsministeren på Poklonnaja Gora i Moskva (Marita Wangberg, FD)

Se flere bilder her: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.605352599491120.154041.112886285404423&type=1