Historisk arkiv

Historisk utnevning i Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Kristin Lund ble i statsråd i dag utnevnt til generalmajor og ny generalinspektør for Heimevernet. Lund blir derved også Hærens første kvinnelige general.


- Jeg er svært glad for at Forsvaret har fått sin første kvinnelige generalinspektør. Kristin Lund er en dyktig offiser med meget bred nasjonal og internasjonal bakgrunn. Heimevernet har de senere år gjennomgått en kraftig modernisering, og jeg er overbevist om at generalmajor Lund vil fortsette dette viktige arbeidet, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Forsvarssjef general Sverre Diesen gratulerer Kristin Lund med utnevnelsen og ønsker henne velkommen som generalinspektør for Heimevernet.

Lund kommer fra stillingen som nestkommanderende i Hærens Styrker/Sjef Østerdal Garnison. Hun startet sin karriere i Forsvaret som HV-ungdom, og har tidligere jobbet tre år i Heimevernsstaben. Hun har solid erfaring fra internasjonale operasjoner og har tjenestegjort i Libanon, i Gulfen, på Balkan og i Afghanistan. Generalmajor Lund har også tjenestegjort 3 år i NATO i Nederland, og har vært leder for NATOs kvinnekomitè.

Priv til red:
For bilder fra gratulasjonsseremonien, eller intervju med generalmajor Kristin Lund,
kontakt major Heidi Langvik-Hansen, mobil: 992 08 645.

For Kristin Lunds CV, se www.mil.no 

Kristin Lund. Foto: Torgeir Haugaard, FMS.