Historisk arkiv

Krigskorset utdeles for første gang på 60 år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har i statsråd 2. oktober besluttet å tildele Krigskorset med sverd post mortem til kaptein Eiliv Austlid. Det er første gang på 60 år at medaljen deles ut. Medaljen rangeres over alle andre norske ordener og medaljer.

- Dagens tildeling hedrer en mann som utviste personlig heltemot og gjorde en ekstraordinær innsats med strategisk betydning, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Kaptein Austlids innsats knytter seg til en hendelse som fant sted 15. april 1940 på Dovre. Austlid ledet en mindre norsk styrke som angrep en tysk stilling. Innsatsen bidro til at sentrale regjeringsmedlemmer kom seg over til Åndalsnes, mens kaptein Austlid falt for tyske kuler. - Det er alltid utfordrende å vurdere hendelser så langt tilbake i tid. Institutt for forsvarsstudier ble derfor bedt om å undersøke saken. Vi har på bakgrunn av disse undersøkelsene konkludert med at Austlid utviste en fremragende tapperhet, sier Strøm-Erichsen.

I juni 2009 ble det besluttet ved Kongelig resolusjon å gjenoppta bruken av Krigskorset med sverd. - Det har vært viktig å kunne trekke forbindelseslinjene fra 2. verdenskrig gjennom etterkrigstiden og til de nye sikkerhetssituasjonene som nå må håndteres. Fremfor å etablere en ny orden for nåtidens operasjoner, blir en gjenopptakelse av bruken av Krigskorset en god måte til å vurdere andre situasjoner der det er utvist fremragende innsats av strategisk betydning, sier forsvarsministeren.

Fakta om Krigskorset med sverd:
Krigskorset ble innstiftet i London under 2. verdenskrig ved Kongelig resolusjon av 23. mai 1941, og rangerer foran alle norske ordener og medaljer.
Tildelingene ble administrativt besluttet avsluttet høsten 1949.
Den 26. juni 2009 ble det besluttet ved Kongelig resolusjon å gjenoppta bruken av Krigskorset med sverd.
Regjeringen har i statsråd 2. oktober 2009 besluttet å tildele Krigskorset med sverd post mortem til kaptein Eiliv Austlid.