Historisk arkiv

Norsk klaseammunisjon er historie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Fredag 16. juli klokken 14 trykker Forsvarsdepartementets statssekretær Roger Ingebrigtsen på knappen som destruerer Norges siste beholdning av klaseammunisjon.

Fredag 16. juli klokken 14 trykker Forsvarsdepartementets statssekretær Roger Ingebrigtsen på knappen som destruerer Norges siste beholdning av klaseammunisjon. Destruksjonen finner sted i gruvene ved Løkken verk sør for Trondheim. Med dette oppfyller Norge en av kjerneforpliktelsene i Konvensjonen om klaseammunisjon allerede før den trer i kraft 1. august.

Statssekretær Roger Ingebrigtsen trykket på knappen og destruerte Norges siste beholdning av klaseammunisjon
Statssekretær Roger Ingebrigtsen og sjef Forsvarets logistikkorganisasjon Trond R. Karlsen. - Foto: Forsvarsdepartementet

Humanitær trussel
Klaseammunisjon har drept og skadet flere tusen sivile og utgjør en stor humanitær trussel ved at udetonerte sprenglegemer kan bli liggende på bakken i lang tid etter at en konflikt er over. - Jeg er svært glad for at Konvensjonen om klaseammunisjon nå trer i kraft og har fått så stor oppslutning, sier Ingebrigtsen. I tillegg bidrar den til en ytterligere stigmatisering av denne våpentypen som gjør det svært vanskelig for stater å bruke den, selv om de ikke har undertegnet konvensjonen.

Norsk initiativ
Norge tok initiativet til et internasjonalt forbud mot klaseammunisjon i 2007 gjennom den såkalte Osloprosessen. Konvensjonen ble vedtatt i Dublin 30. mai 2008 og gjør det ulovlig å ikke bare bruke, men også produsere, overføre og lagre klaseammunisjon. Konvensjonen er til nå undertegnet av 106 land. Den har allerede i år nådd sitt krav om 30 ratifikasjoner og trer derfor i kraft 1. august.

Statssekretær Espen Barth Eide i Utenriksdepartementet uttaler følgende: - Forpliktelsen til lagerdestruksjon er den viktigste garantien for ikke-spredning. Ved å destruere lagre sikrer vi at ammunisjonen aldri mer vil bli brukt og at ressurser kan frigjøres til rydding av rammede områder og støtte til ofre.

Destruering
Norge var et av de første landene som startet destruksjon av klasevåpen etter at avtalen ble undertegnet. I mars 2009 inngikk Forsvaret og Nammo Demil Divisjon AB kontrakt om destruksjon av den norske beholdningen av klaseammunisjon. Den første ladningen med norsk klaseammunisjon ble destruert ved Løkken verk i Trøndelag 30. april samme år.

Les statssekretær Roger Ingebrigtsens tale her.