Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye toppledere i Forsvarsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Elisabeth Natvig og Kjersti Cristina Klæboe ble i statsråd i dag utnevnt som avdelingsleder og ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet. Med disse utnevningene får Forsvarsdepartementet to dyktige og erfarne ledere i to utfordrende funksjoner.

Elisabeth Natvig er 51 år. Hun utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste som avdelingsleder for Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging.

Natvig har gjennomført Sjøforsvarets stabsskole I i 1992 og Forsvarets stabsskole II i 1999, og hun har også gjennomført ingeniørutdannelse. Hun har variert tjenesteerfaring fra Forsvaret med særlig vekt på sambands- og informatikkfeltet. Siden september 2011 har hun tjenestegjort som stabssjef FLO/Stab. Natvig har tidligere tjenestegjort i Forsvarsdepartementet i to perioder. Hun har omfattende ledererfaring og bred erfaring fra avdelingen hun nå skal lede. 

Kjersti Cristina Klæboe er 48 år. Hun utnevnes til ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet ved Avdeling for personell og fellestjenester.

Klæboe er utdannet cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo fra 1990.  Hun har solid departementserfaring etter 22 år i Forsvarsdepartementet, og har betydelig innsikt i både departementets funksjoner og forsvarssektoren. Siden 2001 har hun vært leder for Seksjon for internasjonalt sikkerhets- og forsvarssamarbeid ved Avdeling for sikkerhetspolitikk.

To av forsvarssektorens mest erfarne ledere
– Natvig og Klæboe er blant sektorens mest erfarne ledere. Begge kandidatene har gått gradene i henholdsvis det militære og det sivile systemet i sektoren, og begge kan vise til svært gode resultater over tid. Jeg har derfor store forventninger når de nå går inn i to av de viktigste stillingene i sektoren, og jeg ser frem til å ha dem i mitt lederteam i Forsvarsdepartementet, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

- At de to best kvalifiserte kandidatene til stillingene begge er kvinner, er svært gledelig, og vil bidra til en bedre kjønnsbalanse i min ledergruppe i departementet og på toppledernivå i forsvarssektoren. Mange organisasjoner har i dag kommet til en erkjennelse av at et større mangfold blant ansatte på alle nivåer gir bedre løsning av komplekse problemstillinger, og jeg er overbevist om at denne sammenhengen også er gjeldende for forsvarssektoren.

Vedlagt er CV er for Natvig og Klæboe.

For spørsmål, ta kontakt med pressevakten på tlf 23 09 60 11.

Til toppen