Historisk arkiv

Den kalde krigens historie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet har, i samarbeid med Kulturdepartementet, besluttet å gi økonomisk støtte til en ekstern utredning av hvordan kald-krigshistorien best kan ivaretas i nord.

- Dette handler om å ta vare på en viktig del av vår nære historie. Den må vi dokumentere og formidle videre til kommende generasjoner.  Nå skal vi se på ulike alternativer for hvordan dette best kan gjøres, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Den landsdelen som ble mest berørt under den kalde krigen, var Nord-Norge. Med grense mot Sovjetunionen i øst og Nord-Atlanteren i vest var det uungåelig. Hele regionen opplevde en kraftig militær utbygging i denne perioden, men også den største velstandsøkningen i vår historie. Dette handler både om vår forsvarshistorie og vår sivile historie. Derfor går Forsvarsdepartementet og Kulturdepartementet nå sammen om et prosjekt, der vi skal se på  ulike alternative løsninger for å formidle dette videre.  

Her er det mange muligheter, og vi ønsker en bred tilnærming, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen. – Alle tilgjengelig alternativer skal gjennomgås og vurderes, herunder “Prosjekt Isfronten” i Bodø.

Hva som blir utfallet og hvilken løsning som til slutt blir valgt, er i dag et åpent spørsmål.

- Først må rammene legges, og det arbeidet skal vi starte opp med så snart som mulig. Jeg legger til grunn at en rapport kan være klar innen utgangen av 2014, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

For evt. kommentarer, ta kontakt med pressevakt Asgeir Spange Brekke. FDs pressevakttelefon 23 09 60 11.