Historisk arkiv

Haakon Stephen Bruun-Hanssen skal lede Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Viseadmiral Haakon Stephen Bruun-Hanssen ble i statsråd i dag utnevnt til admiral i Sjøforsvaret og ny forsvarssjef etter general Harald Sunde.

- Jeg er svært glad for å kunne ønske Haakon Stephen Bruun-Hanssen velkommen som ny forsvarssjef når Harald Sunde fratrer til høsten. Bruun-Hanssen har arbeidet tett sammen med nåværende forsvarssjef om den pågående omstillingen og vår tilstedeværelse i Afghanistan og andre internasjonale operasjoner. Han har en allsidig militærfaglig bakgrunn og lang karriere i Forsvaret. Jeg føler meg trygg på at han har alle de egenskaper som kreves for å lede Forsvaret. sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Haakon Stephen Bruun-Hanssen (52) ble utnevnt til viseadmiral i 2011. Han kommer fra stillingen som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Han er uteksaminert fra Sjøkrigsskolen og har gjennomført Sjøforsvarets stabsskole I, Royal Netherlands Long Staff Course og Forsvarets høgskoles totalforsvarskurs.

Viseadmiral Bruun-Hanssen har blant annet tjenestegjort som skipssjef på undervannsbåt, stabsoffiser i Sjøforsvarstaben, tjenestegjørende offiser ved Strategisk plankontor i Forsvarets overkommando, studieveileder og assisterende hovedlærer Forsvarets stabsskole. I tiden 2003 til 2006 tjenestegjorde han i stillingen som sjef Sjøoperasjonssenteret ved Fellesoperativt hovedkvarter. Han var videre stabssjef i Sjøforsvarsstaben. Fra 2008 til 2011 tjenestegjorde Bruun-Hansen som Generalinspektør for Sjøforsvaret. Fra 24. mai 2011 har han vært sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Viseadmiral Bruun-Hanssen tiltrer stillingen fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.