Historisk arkiv

Historisk arkiv

Tildeling av Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Sju soldater er i statsråd i dag tildelt dekorasjoner for sin innsats under operasjoner i Afghanistan.

Sju soldater er i statsråd i dag tildelt dekorasjoner for sin innsats under operasjoner i Afghanistan:

  • 2 soldater tildeles Krigskorset med sverd
  • 2 soldater tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren
  • 3 soldater tildeles Krigsmedaljen, hvorav en offiser er skjermet

Løytnant Lars Kristian Lauritzen er tildelt Krigskorset med sverd for å ha utvist særlig fremragende tapperhet og mot under kamphandlinger i 2007.

Major (m) Kristian Bergh Stang er tildelt Krigskorset med sverd for å ha utvist særlig fremragende mot og ledelse under kamphandlinger i 2008.

Major Asbjørn Lysgård er tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamphandlinger i 2008.

Major Brage Andreas Larssen er tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist ledelse og innsats under kamp i flere operasjoner.

Grenader Jon Juul Jensen og sersjant (m) John Helge Samdal er tildelt Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist innsats under kamphandlinger.

- Jeg er meget glad for at vi nå har tildelt disse medaljene til noen av våre dyktigste soldater. De har ved flere anledninger utvist ekstraordinær innsats i meget krevende situasjoner, sier forsvarsminister
Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Krigskorsene vil bli overrakt av Hans Majestet Kongen ved en høytidelig seremoni 8. mai. Ved samme anledning vil de øvrige medaljemottakerne få overrakt sine dekorasjoner av forsvarssjefen.

Les mer om tildelingene hos Forsvaret.