Historisk arkiv

En god dag for Sør-Troms og Harstad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Det er sant at Harstad er og skal være oljebyen i Nord-Norge. Men ikke glem forsvarsbyen. Den går en spennende framtid i møte. For nå skjer det mye spennende i hele regionen.

Av statssekretær Roger Ingebrigtsen, Forsvarsdepartementet

Det er sant at Harstad er og skal være oljebyen i Nord-Norge. Men ikke glem forsvarsbyen.  Den går en spennende framtid i møte. For nå skjer det mye spennende i hele regionen.

I går valgte regjeringen Evenes som framskutt operasjonsbase i nord. I tillegg varsler vi et krafttak for en egen arktisk innsatsstyrke, med Kystjegerkommandoen på Trondenes i førersetet. Vi gjør ikke disse valgene som et resultat av et eller annet kompromiss. Eller fordi det er distriktspolitikk. Vi har valgt en satsing i denne regionen fordi det er god forsvarspolitikk.

Under den kalde krigen hadde forsvaret et svært stort fotavtrykk i Harstad. I mange år senere hadde vi nok et sterkere inntrykk av hva byen hadde mistet av forsvarsaktivitet enn hva den fikk videreført. I dag er alle enige i at Harstad fortsatt er en viktig forsvarsby og skal være det i framtiden.

Kystjegerkommanoden skal videreføres som en kjernekapasitet. Den er svært viktig for kystnasjonen Norge. Jeg har møtt ledelsen og soldatene mange ganger. Det gjør et like sterkt inntrykk hver gang og se hvordan de hver dag løfter seg små hakk for å bli bedre og bedre.

Nå foreslår vi å lage en egen struktur som skal hete arktisk innsatsstyrke. I denne strukturen vil kystjegerne og 2. bataljon i Målselv inngå. I tillegg mener vi at all aktiviteten og fasilitetene på Ramsund må ses som en del av denne arktiske innsatsstyrken. Ramsund er verdens beste treningsstudio for den som vil gå på operasjoner i kulde, is, snø, mørke, hav og fjell.

Med den framskutte operasjonsbasen på  Evenes tilføres regionen en helt ny type visksomhet. Jeg har lyst til å gratulere mange i dag, men jeg må trekke fra Jardar Jensen og Marianne Bremnes. Maken til innsats! Ikke rop og skrik, men nøktern og målrettet og langsiktig arbeid.

Det var ingen naturlov at Evenes skulle velges. Åpningen kom da vi så oss nødt til å trekke den konklusjon at Ørlandet er så vidt mye bedre enn Bodø at det ikke var mulig for oss å sikre hele kampflybasen i nord. Da vi valgte Ørlandet la vi inn det klare premiss at vi skal ha permament tilstedeværelse i nord.

Av fire kandidater var Evenes klart best. Og billigst. Den er nær sagt en fiks ferdig base som Forsvaret snart kan flyte inn i. Jeg gleder meg til å se det første F-35-fly lande her i 2017. Jeg kommer, uansett hvilken jobb jeg måtte ha!

La meg legge til: Jeg er ulykkelig for at vi måtte velge bort Bodø. Men det er ingen grunn til at Harstad-regionen ikke skal feire at de nå får en betydelig aktivitet lagt hit. Vi valgte Evenes i konkurranse med andre gode kandidater. Den er bra oparativt. Den har riktig geografisk beliggenhet. Den er nesten fiks ferdig i forhold til infrastruktur. Og den ligger midt i mellom Narvik og Harstad. Hit blir det lett å rekruttere folk.

Jeg mener Harstad skal begynne å kalle seg en forsvarsby igjen. Vi har 500 arbeidsplasser til Forsvaret. Her har vi kystjegere, forsvarsmusikk, forsvarets lønnsadministrasjon, alliert treningssenter infrastruktur Åsegarden leir og Sjøheimevernet, i tillegg til aktiviteten på Ramsund og snart ved Evenes.
For denne regionen bør det heller ikke være uvesentlig at vi gir Heimevernet et løft. Vi følger ikke forslaget om å kutte kraftig. Tvert i mot: Vi opprettholder Heimevernet. Og skal trene de mer. Og investere i mer og bedre utstyr. Vi i nord bør sette ekstra pris på dette. For er det en landsdel, med all vår natur og klima, som trenger Heimevernet, så er det oss.

Jeg gleder meg til fortsettelsen. Og jeg håper hele regionen bestemmer seg for å være et glimrende vertskap for Forsvaret. De trenger dere. Og dere trenger dem.
 

På trykk i Harstad tidende 24. mars 2012.