Historisk arkiv

Sigbjørn Johnsen ny finansminister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen er i dag utnevnt til finansminister. Han overtar for Kristin Halvorsen, som går over til Kunnskapsdepartementet.

Sigbjørn Johnsen blir intervjuet på sitt nye kontor

Sigbjørn Johnsen ble født på Lillehammer i 1950, men vokste opp på Stavsjø i Nes, nå Ringsaker. I 1973 ble han vararepresentant til Stortinget, og fikk fast plass i 1976. Fra 1980 var han medlem av finanskomiteen på Stortinget, og ble utnevnt til finansminister i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering fra 1990. Johnsen ble innvalgt på Stortinget i fem perioder, inntil han 1997 flyttet hjemover som fylkesmann i Hedmark.

Sigbjørn Johnsen har ledet flere sentrale statlige utredninger, blant annet valglovutvalget 1997–2000 og Pensjonskommisjonen 2000–02.