Historisk arkiv

Selskaper i utlandet må rapportere om skatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Norge vil innføre såkalt land-for-land-rapportering, som betyr at selskaper i utlandet må rapportere om utbetalinger til utenlandske myndigheter. Ved overrekkelse av en underskriftskampanje om saken, møtte finansminister Sigbjørn Johnsen en hylende ”fanklubb”.

(Se video i bunnen av artikkelen. Artikkelen fortsetter under bildet. )

 
Last ned høyoppløst versjon (Foto: Tor Martin Bærum/Finansdepartementet)

Land-for-land rapportering (LLR) innebærer at nærmere angitte selskaper må rapportere om utbetalinger de gjør til myndighetene i de enkelte land hvor de driver sin virksomhet.

- Formålet er blant annet å synliggjøre betalingsstrømmer og gjøre myndighetene i de landene hvor foretakene opererer, ansvarlige for bruken av inntekter fra sine naturressurser, sier finansminister Johnsen.

- Jeg er stolt av at Norge går foran for å bekjempe skatteunndragelser. Fattige land trenger skatteinntekter for å satse på helse og utdanning. Derfor bør rapporteringen også vise forholdet mellom betalt skatt og uttak av naturressurser, sier utviklingsminister Heikki Holmås.

EU-kommisjonens forslag til LLR-regelverk ligger for tiden til behandling i Rådet og Europaparlamentet. Norske myndigheter vil nå arbeide overfor EU for at det utvikles et så godt og robust LLR-regelverk som mulig i EU, og at regler om LLR settes i kraft i hele EØS-området så raskt som mulig. Regjeringen tar sikte på å innføre nasjonale regler om LLR i Norge fra 1. januar 2014, selv om ikrafttredelsen skulle vise seg å skje på et noe senere tidspunkt i EU.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Last ned høyoppløst versjon (Foto: Tor Martin Bærum/Finansdepartementet)

I denne saken har finansminister Sigbjørn Johnsen møtt et spesielt engasjement. Changemaker og Kirkens Nødhjelp er opptatt av at det skal innføres bestemmelser om land-for-land rapportering, og overrakte i denne forbindelse over 38 500 underskrifter til finansministeren til støtte for slike rapporteringskrav. De har også opprettet det de kaller en ”fanklubb” for ministeren, med eget nettsted, videoer, sanger, plakater og bannere.

Da ”fanklubben” under overrekkelsen ble kjent med regjeringens standpunkt, ble det jubelrop, hyl og allsang. Finansministeren takket for engasjementet de har vist.