Historisk arkiv

Fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Nett-TV