Finansråd Tore Eriksen

Finansdepartementets administrative leder er finansråden. Finansråd Tore Eriksen overtok som leder av Finansdepartementet 1. januar 1999. Eriksen kom fra stillingen som ekspedisjonssjef og leder av Økonomiavdelingen. Eriksen har tidligere vært ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor og har hatt flere lederstillinger i Finansdepartementet