Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Svar på spm. 28 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 16.05

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Reversere nettolønn for sjøfolk

Finansdepartementet
Vårt saksnr: 06/2652

Spørsmål nr. 28, fra Finanskomiteen/ Høyres fraksjon, av 16. mai 2006, vedrørende Revidert nasjonalbudsjett 2006

"Hva er påløpt og bokført proveny, fordelt på berørte kap. og post, av å reversere bevilgningene i nettolønn for sjøfolk tilbake til Bondevik II-regjeringens forslag for 2006, med virkning fra 1. juli 2006?"

Spørsmålet er forelagt Nærings- og handelsdepartementet, som har svart følgende:

"Forslaget fra Regjeringen Bondevik II er beskrevet i St.prp. nr. 1 (2005-2006) for Nærings- og handelsdepartementet. Under Kap. 909 Refusjonsordning for sjøfolk Post 73 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk er bevilgningsforslaget 1 060 mill. kroner.

På bakgrunn av forslag fra Regjeringen Stoltenberg II, har Stortinget vedtatt et annet opplegg for refusjonsordningen for budsjetterminen 2006, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) og Stortingets behandling av B.innst.S.nr.8 (2005-2006). Bevilgningsvedtaket for Kap. 909, Post 73, er 1 225 mill. kroner.

Provenyvirkningen av et opplegg for ordningen nevnt i spørsmålet er beregnet å utgjøre om lag 1 130 mill. kroner bokført og 1 020 mill. kroner påløpt for 2006 under Kap. 909, Post 73."

Til toppen