Historisk arkiv

Bør Statens pensjonsfond utland boikotte Israel?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Innlegg

De siste dagene har flere organisasjoner tatt til orde for at Statens pensjonsfond utland (SPU) bør trekke seg ut av alle investeringer i Israel. Vi mener at dette ikke er en farbar vei, skriver statssekretær Hilde Singsaas (Ap).

De siste dagene har flere organisasjoner tatt til orde for at Statens pensjonsfond utland (SPU) bør trekke seg ut av  alle investeringer i Israel. Vi mener at dette ikke er en farbar vei.

Aller først: Militært angrep på sivile aktivister er fullstendig uakseptabelt. Norge har også ved gjentatte anledninger tatt til orde for å avslutte blokaden av Gaza, og Regjeringen kommer til å fortsette sitt trykk mot israelske myndigheter i likhet med andre land.

Når det gjelder de etiske retningslinjene for SPU, retter de seg mot enkeltselskapers produksjon og atferd, ikke hvor de befinner seg. Det er ikke i tråd med de etiske retningslinjene å utelukke alle selskaper i et bestemt geografisk område eller land. Dette er det bred enighet om i Stortinget.

Retningslinjenes fokus på selskapenes atferd er begrunnet i vår rolle som investor.  Hvis vi skulle utelukke selskaper på grunn av ren tilstedeværelse i et område, eller på grunn av en bestemt nasjonalitet, ville fondet bli oppfattet som et utenrikspolitisk instrument. Dette er det også bred enighet i Stortinget om at fondet ikke skal være. Ved å holde et klart skille mellom utenrikspolitikk og fondsforvaltning sikrer vi større troverdighet og gjennomslagskraft i begge roller.

Det er Etikkrådet som overvåker selskapene for Finansdepartementet. Etikkrådet har lenge hatt høy oppmerksomhet rundt selskaper som opererer i Israel og de palestinske områdene. Finansdepartementet har ved flere anledninger fått rapporter fra Etikkrådet i saker som gjelder selskaper med virksomhet i disse områdene. I 2009 ble selskapet Elbit besluttet utelukket fra Statens pensjonsfond utland. Bakgrunnen var at Elbit leverer et overvåkningssystem som er en del av separasjonsbarrieren som israelske myndigheter bygger mot Vestbredden. Jeg legger til grunn at Etikkrådet vil komme med tilrådning om utelukkelse av flere selskaper, også israelske, dersom det er grunn for det.

Det er klart at selskaper med virksomhet i områder preget av krig og konflikt reiser spesielle problemstillinger. Finansdepartementet deltar derfor i et FN-prosjekt som vil gi veiledning til både selskaper og investorer om hvordan de bør opptre når det gjelder aktivitet i konfliktområder. Prosessen skal etter planen sluttføres sommeren 2010 og retningslinjene skal presenteres på en FN-konferanse i juni.