Perspektivmeldingen 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Norge er et rikt samfunn med gode offentlige velferdsordninger. Framover vil vi likevel bli stilt overfor betydelige utfordringer. Økt levealder vil utfordre bærekraften i våre offentlige finanser hvis ikke også avgangsalderen fra arbeidslivet øker. Det viser Perspektivmeldingen 2013.