Historisk arkiv

Sommerfiske for ungdom i 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet at ordningen som gir ungdom adgang til å drive fiske i sommerferien skal iverksettes også i 2008. - Jeg synes det er viktig å videreføre denne ordningen som gir unge mennesker mulighet til å prøve fiskeryrket. Denne ordningen bidrar positivt til rekrutteringen til næringen, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet at ordningen som gir ungdom adgang til å drive fiske i sommerferien skal iverksettes også i 2008. - Jeg synes det er viktig å videreføre denne ordningen som gir unge mennesker mulighet til å prøve fiskeryrket. Denne ordningen bidrar positivt til rekrutteringen til næringen, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Ordningen vil i 2008 gjelde i perioden fra og med 23. juni og til og med 15. august for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Ordningen gjelder for ungdom mellom 12 og 25 år. Den gjelder imidlertid ikke for manntallsførte fiskere.

Ungdomsfisket kan drives med stang, håndsnøre, juksamaskin, garn med samlet lengde på inntil 210 meter, liner med inntil 300 angler samt inntil 20 teiner eller ruser. Redskapsbegrensningene gjelder pr. fartøy.

Ungdom under 12 år kan ikke delta i ordningen. Denne begrensningen er satt av sikkerhetsmessige årsaker.

Interesserte ungdommer kan henvende seg til de lokale fiskerimyndigheter for nærmere orientering og registrering.