Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kyststatsavtale for kolmule for 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Norge, EU, Færøyene og Island er enige om forvaltningen av kolmule i 2009. Kyststatene har avtalt en betydelig reduksjon av kvotene for neste år. Reduksjonen skyldes den dårlige bestandssituasjonen etter sviktende rekruttering de senere år.

Norge, EU, Færøyene og Island er enige om forvaltningen av kolmule i 2009. Kyststatene har avtalt en betydelig reduksjon av kvotene for neste år. Reduksjonen skyldes den dårlige bestandssituasjonen etter sviktende rekruttering de senere år.

Totalkvoten for kolmule for 2009 blir på 590 000 tonn. Innenfor denne kvoten vil partene i NEAFC legge til rette for en avsetning for andre lands fiske i internasjonalt farvann.

Den norske kvoten blir på 142 522 tonn. I tillegg kommer kvoter som Norge bytter til seg i bilaterale avtaler senere i høst.

Kyststatsavtalen innebærer en gradvis nedtrapping av fisket over to år til et bærekraftig nivå. Etter dette iverksettes en ny forvaltningsplan fra 2011 som vil sikre forvaltning av bestanden på føre-var-nivå.
 
Kyststatsavtalen sikrer norske fartøy økt adgang EU-sonen. Til neste år vil norske fartøy kunne fiske 68 % av den norske kvoten i EU-sonen i 2009 mot 65 % i 2008. Adgangen for norske fartøy til å fiske i færøysk sone videreføres i 2009 på samme relative nivå som i 2008.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Sigrun Holst - mob. 918 98 733

Avtaledokumentene (pdf-format):
Kolmuleavtale for 2009
Kolmuleavtale for 2009 - bilateral avtale med EU
Kolmuleavtale for 2009 - bilateral avtale med Færøyene

Til toppen