Historisk arkiv

Arne Røksund er utnevnt til departementsråd i Fiskeri- og kystdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Arne Røksund ble i dag, av Kongen i statsråd, utnevnt til departementsråd i Fiskeri- og kystdepartementet.

Arne Røksund (født i 1959) er utdannet ved sjøkrigsskolen og er dr. art i historie fra Universitetet i Oslo. Ut over dette har han fransk stabsskole, Collège interamées de défense i Paris. Han har grunnfag i psykologi og statsvitenskap. 

Røksund har omfattende ledererfaring fra forsvaret. Han har vært sjef for Forsvarets stabsskole og sjef for Forsvarets skolesenter, herunder direktør for Forsvarets høgskole. Han har også vært organisasjonssekretær, redaktør og informasjonsleder i Befalets fellesorganisasjon. Gjennom flere års tjeneste om bord på kystvaktfartøy, blant annet som fiskeriinspektør, har Røksund også god kjennskap til store deler av Fiskeri- og kystdepartementets ansvarsområde. I perioden han var doktorgradsstipendiat utførte Røksund større utredningsoppgaver for Forsvarsdepartementet samt deltok i Maktutredningen. Røksund har de siste fire årene vært ekspedisjonssjef i avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet. Han har også vært medlem av forsvarspolitisk utvalg.