Historisk arkiv

Rapport fra Utvalget for effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Utvalgsleder Peter Gullestad presenterte i dag rapporten ”Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen – areal til begjær”. Rapporten ble overlevert fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

- Havbruksnæringa produserer sunn og god sjømat og skaper viktige arbeidsplasser og verdier for Norge. Regjeringa ønsker derfor at næringa skal utvikle seg videre. Havbruksnæringens arealbruk, miljøutfordringer og sameksistens med andre brukere er høyaktuelle tema. Utvalget har levert et viktig og interessant arbeid. Rapporten vil danne et godt grunnlag for den videre prosess med å legge til rette for en mer hensiktsmessig arealstruktur i havbruksnæringa, sier Berg-Hansen.

- Jeg er sikker på at rapporten vil gi grunnlag for en bred og spennende debatt i tiden som kommer. Jeg vil sende rapporten på seks måneders høring innen kort tid slik at alle berørte og interesserte kan få si sin mening og vi får et bredt tilfang av synspunkter, avslutter fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg- Hansen.

Last ned rapporten ”Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen – areal til begjær” (pdf-format)

Peter Gullestad og Inger Eithun sin presentasjon under overleveringen (pdf-format)