Historisk arkiv

Norges Råfisklag fyller 70 år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- Råfisklaget er en viktig deltaker i fiskeridebatten. Da er man også en viktig deltaker i samfunnsdebatten, sa fiskeri- og kystminister Helga Pedersen da hun hilste Norges Råfisklag som fyller 70 år i dag.

Hun fortsatte med å si at det kan ikke være tvil om at fiskerinæringa har stor betydning for bosetting, sysselsetting og velferd i kystsamfunna, og for Norge som nasjon.

Siden Råfisklaget ble dannet i 1938 har laget preget nærings – og samfunnsutviklinga. I løpet av de siste 25 årene, er tallet på fiskere og fiskebåter blitt vesentlig redusert samtidig som gjennomsnittlig årlig fangst per fisker har økt betydelig. Næringa har vært gjennom en omfattende modernisering og rasjonalisering, både når det gjelder fartøy og utstyr.