Historisk arkiv

Ny standard for klimaspor for sjømat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet og Standard Norge lanserer ein ny Norsk Standard for klimaspor for sjømat (NS 9418).


Administrerende direktør i Standard Norge, Trine Tveter og statssekretær Hugo Bjørnstad
Foto: Standard Norge/Yvonne Haugen

Fiskeri- og kystdepartementet og Standard Norge lanserer ein ny Norsk Standard for klimaspor for sjømat (NS 9418).  

- Eg er glad for at norsk sjømatnæring får ein felles standard for å måle klimaspor for sjømat. Noreg leverer 36 millionar sjømatmåltid kvar dag til kvalitets- og klimamedvitne forbrukarar, og det at vi har fått ein felles mal for å berekne klimaspor er positivt for både næringa og forbrukarane, seier statssekretær Hugo Bjørnstad.

Den nye standarden Klimaspor for sjømat viser fagleg korrekte metodar for å fastslå storleikenpå klimaspor til sjømatprodukt. Standard Norge vil fremme eit forslag til den internasjonale standard organisasjonen ISO om å få standarden inn som eit grunnlag for internasjonalt standardiseringsarbeid. Om standarden blir eit ISO kan ein få ein felles internasjonal standard for klimavennleg sjømat.