Tidligere fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)

(Periode 20.10.09 - 16.10.13)

Født: 1963

Lisbeth Berg-Hansen (Ap) er statsråd og sjef for Fiskeri- og kystdepartementet med ansvar for fiskeri- og havbruksnæringa, fiskehelse og fiskevelferd, sjømattrygghet og -kvalitet, havner, infrastruktur for sjøtransport og beredskap mot akutt forurensing.

Politiske verv

2000 – 2001 Statssekretær på Statsministerens kontor Stoltenberg I.
1992 – 1996 Politisk rådgiver i Fiskeridepartementet.
1988 – 1991 Bindal kommunestyre
1996 – 1999 Bindal kommunestyre, formannskap og varaordfører
1999 – 2003 Bindal kommunestyre, formannskap og varaordfører
2004 – 2007 Bindal kommunestyre og formannskap 
                      

Yrkeserfaring


2008            Fiskeoppdretter, SinkaBerg-Hansen AS, Rørvik
1996 – 2000 Hjemmeværende med barn.
1988 – 1992 Kundekonsulent i EWOS A.S, Lørenskog.
1986 – 1988 Daglig leder i Bindalssmolt A.S, Bindal
1985            Lærer i akvakultur, Ytre Namdal vg. skole, Rørvik
1981 – 1985 Tannlegeassistent hos fleire tannleger

I perioden 2001 – 2008 har Lisbeth Berg-Hansen vært fulltidsengasjert med styreverv.

Tidligere styreverv:


2002 – 2008 Medlem av Arbeidsutvalget og Hovedstyret i NHO
2004 – 2008 Visepresident NHO
2001 – 2005 Styremeldlem i Nordland Arbeiderpati 
Styremedlem og nestleder i Fiskeriforskning, Tromsø
Styremedlem i Nordlandsforskning, Bodø
Styreleder i Fiskeri- og Havbruksnæringas Landsforening (FHL)
Styreleder i FHL havbruk
Leder av Rådet for Kysten inn i EU
Medlem i Europautvalget (NHO)
Medlem i Arbeiderpartiets Europautvalg
Leder Kjella Helselag (Nasjonalforeningen for Folkehelsen)
Styreleder i Forum for aktivt eierskap og familiebedrifter (NHO)
Styremedlem Aker Seafoods ASA
Styremedlem i Fosen ASA
Nestleder i styret for Havforskningsinstituttet.
Nestleder i styret for Høyskolen i Bodø
Styremedlem i Nasjonalt Kunnskapssenter for laks og vannmiljø
Styremedlem i familiebedriften SinkaBerg-Hansen AS
Styremedlem SOS-barnebyer Norge
Styremedlem i Investinor AS
Medlem i Regjeringens ekspertutvalg for nordområdene
Styremedlem Fiskeribladet Fiskaren AS
Styreleder Bindal kraftlag SA
Medlem Kontrollkomiteen NHO
Varamedlem Representantskapet DnB Nor
   

Utdanning


1969 – 1978 Kjella skole, Bindal (Grunnskole)
1979 – 1980 Asphaugen vg. skole, Bodø - Tannlegeassistent
1983 – 1984 Ytre Namdal vg. skole, Rørvik - VK1 Akvakultur
Div. kurs akvakultur


 

Annet


2004  Medlem av Grønnevetutvalget
2008  Medlem i arbeid med NOU: ”Fagopplæring for framtida”