Historisk arkiv

Innspillsrunde - Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Våren 2007 har departementet hatt møter med bl.a. representanter for brukerne, fagorganisasjoner og helseforvaltningen. Det er nå utarbeidet et problemnotat som er sendt ut for innspill med frist 4. november 2007.

Last ned i pdf-format:

Følgebrev: Innspillsrunde - Problemnotat nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Problemnotat: Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

 

Innspill:

Helga Hodnemyr

Helsetilsynet

KS

Norges Diabetesforbund

KFO

KITH

Oslo kommune Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester

Helse Nord RHF

Aksjon mot Fødekaos, avd. Nordland Aksjonskomiteen for Narvik sykehus

Ammehjelpen

Helse Midt-Norge RHF

Helse Sunnmøre HF

Den Norske Jordmorforening

Aksjon mot fødekaos

NSF

DL innspill 

DL notat 

Sykehuset Innlandet HF e-post

Sykehuset Innlandet HF uttalelse fra Norsk gynekologisk forening

Sykehuset Buskerud

KIM

Den norske legeforening

Ullevål universitetssykehus HF

Helse Vest RHF

- vedlegg 1

- vedlegg 2

- vedlegg 3

- vedlegg 4

Nasjonalt folkehelseinstitutt