Historisk arkiv

Inviterer til åpne samhandlingsmøter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

– Så mange som mulig skal få si sin mening om fremtidens helsetjeneste. Derfor inviterer jeg nå til fire regionale høringsmøter knyttet til arbeidet med nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) og gjennomføringen av samhandlingsreformen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Fremtidens helsetjeneste– Vi har allerede laget en høring på nett, og nå inviterer vi til åpne høringsmøter, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsministeren vil innlede på møtene. Det blir også god tid til innlegg fra salen.

De fire møtene vil vektlegge hvert sitt tema. De blir gjennomført etter følgende plan:

  • Bergen (1. november), med tema kvalitet og prioritering. Høringsmøtet finner sted på hotell Scandic Bergen City, Håkonsgate 2 i Bergen kl. 18.  
  • Mo i Rana (24. november), med tema desentraliserte spesialisthelsetjenester, samhandling og ny pasientrolle
  • Ålesund (13. desember), med tema geriatri og eldreomsorg
  • Hamar (14. desember), med tema forebygging og folkehelsearbeid

Møtene begynner kl 18.00. Sted vil bli annonsert lokalt.

Du kan også si din mening på nettsiden: http://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no.