Historisk arkiv

Nett-TV direkte fra Stoltenbergutvalgets høringskonferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Vi sender nett-TV direkte fra Stoltenbergutvalgets høringskonferanse i dag kl. 10.00-16.30.

Konferansen åpnes av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og utvalgsleder Thorvald Stoltenberg presenterer rapporten.

Deretter legges det opp til fokus på to av de sentrale forslagene i rapporten: Mottaks- og oppfølgingssentre (MO-sentre) og forsøk med heroinassistert behandling.

Avslutningsvis vil det være en åpen debatt om utvalgets forslag. 

Se del 1 av konferansen direkte her (fra kl. 10.00).

Se del 2 av konferansen direkte her (fra kl. 13.45).