Historisk arkiv

8.-9. mai møtes helsenorge for å diskutere samhandlingsreformen fire måneder etter startskuddet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

8.-9. mai møtes helsetopper for å diskutere samhandlingsreformen fire måneder etter startskuddet. Pressen inviteres til å delta på Helsekonferansen på Radisson Blu Plaza Hotell i Oslo.

Som initiativtaker vil helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen innlede, og hun vil være tilgjengelig for spørsmål.

Helsekonferansen er årets viktigste møteplass for alle som ønsker å gjøre helse- og omsorgstjenestene enda bedre. I årets program settes brukerne i sentrum.

· Hvordan fungerer ordningen med de utskrivningsklare pasientene?
· Kommer kommunene og helseforetakene i mål med samarbeidsavtalene?
· Hvordan bruke reformens verktøy til pasientenes beste?


Viktige stikkord er sterkere pasient- og brukerrolle, helhetlig pasientforløp, krisehåndtering og økonomi.

Paneldebatt
Nytt av året er paneldebatten som avslutter konferansen. Representanter for brukerne og tjenestene skal diskutere hvordan pasienter og pårørende kan få økt innflytelse i utformingen av helse- og omsorgstjenestene.

Foredragsholdere
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, helsedirektør Bjørn-Inge Larsen, generalsekretær i Norsk Pasientforening Guro Birkeland, NTNU-professor Anders Grimsmo, UiO-professor Per Fuggeli, KS-direktør Sigrun Vågeng og generaldirektør i Socialstyrelsen i Sverige Lars-Erik Holm er noen av foredragsholderne.

Se full liste her: http://www.helsekonferansen.no/foredragsholdere/Sider/default.aspx

Samhandlingstorg
Fjorårets suksess med samhandlingstorg gjentas i år. Her er det samlet et utvalg av gode eksempler fra helsetjenesten, og deltakerne kan hente nye ideer, råd og inspirasjon til eget utviklingsarbeid.

Praktisk informasjon:
· Konferansen starter tirsdag 8. mai kl. 09.50 og avsluttes onsdag 9. mai cirka kl. 14.00. Fullstendig program: http://helsekonferansen.no/program

Alt om konferansen: http://www.helsekonferansen.no

· Journalister har gratis adgang til konferansen. Du kan melde deg til sekretariatet i første etasje og motta akkreditering.
· Presseansvarlig Brit Bod Baardsen, mobil 959 94 209