Historisk arkiv

Priv til red

Helse- og omsorgsministeren legger frem melding til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsministeren besøker Sykehuset i Vestfold - legger frem melding til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet

Helse- og omsorgsministeren besøker Sykehuset i Vestfold- legger frem melding til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet

Fredag 07.12. besøker helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre Sykehuset i Vestfold.

Kl. 09.15 Statsråden ankommer Sykehuset i Vestfold.
Adresse: Halfdan Wilhelmsens allé 17, Tønsberg

Kl. 09.20 Statsråden har møte med tillitsvalgte ved sykehuset, lukket for pressen.

Kl. 10.20 Statsråden får demonstrert et «tavlemøte», der et tverrfaglig team på sykehuset gjør systematisk risikovurdering av pasienter, som ledd i pasientsikkerhetskampanjen. Pressen inviteres til å delta.

Kl. 11.00 Pressekonferanse om melding til Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet

Pressekonferansen overføres direkte: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod.html?id=708836 (Sendingen åpnes ca 10.30 fredag 7. desember)

For tekniske spørsmål om overføringen, kontakt seniorrådgiver Andreas Keus; tlf: 950 72 023