Historisk arkiv

Bioteknologinemnda: Invitasjon til å foreslå kandidater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Bioteknologinemndas virkeperiode utløper sommeren 2013. Det skal derfor oppnevnes ny nemnd for fire år.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker en åpen og inkluderende oppnevningsprosess og inviterer departementer, organisasjoner, interessegrupper og enkeltpersoner til å foreslå kandidater.

Bioteknologinemnda er et rådgivende organ for forvaltningen som skal vurdere og drøfte spørsmål knyttet til bioteknologi og genteknologi, herunder samfunnsmessige og etiske spørsmål.

I tråd med anbefalinger fra Difis evaluering av Bioteknologinemnda vil departementet gjøre noen mindre endringer i nemndas sammensetning og størrelse. Det legges opp til at den nye nemnda vil bestå av 15 medlemmer inkludert leder, og at alle representantene blir personoppnevnte.

I tråd med anbefalingene ønsker departementet også større åpenhet om nemndas arbeid, i form av åpne møter og offentlige saksdokumenter.

Nemndas sammensetning bør reflektere bredde med hensyn til både faglighet og forståelse for prosesser i samfunnet og i forvaltningen. Det er ønskelig med representasjon fra både akademia, offentlig og privat sektor og brukere/befolkningen.

Frist for forslag til medlemmer er onsdag 7. mai 2013.

Les invitasjonsbrevet her.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter