Historisk arkiv

Styrking av pasienters og pårørendes stilling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Pasienter, brukere og pårørende får rett til innsyn og rett til å uttale seg i tilsynssaker. Helse- og omsorgstjenesten får plikt til å informere om hva som gjøres for å hindre at uønskede alvorlige hendelser gjentar seg.

- Det er viktig for dem som har opplevd alvorlige uønskede hendelser å få vite hvordan tilsynet og helsetjenesten følger opp. Nå styrker vi rettighetene på dette området, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Dette er to av flere lovendringsforslag som styrker pasienters, brukeres og pårørendes stilling ved uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten og ved tilsynets behandling av tilsynssaker mot tjenestene og helsepersonell.

- Målet er at de som er involvert i den alvorlige hendelsen ivaretas på en god og omsorgsfull måte, og at hendelsen ikke gjentar seg. Mer åpenhet og involvering av pasienter, brukere og pårørende vil styrke pasientsikkerheten og tilliten til både tjenestene og tilsynet, sier Jonas Gahr Støre.

 

Regjeringen foreslår også at:

- Helse- og omsorgstjenesten skal informere om adgangen til å henvende seg til pasient- og brukerombudet og fylkesmannen.

- Plikten som helsepersonell har til å informere om Norsk Pasientskadeerstatning også skal gjelde på systemnivå, dvs. hos helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten og hos kommunen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

- Pårørendes rett til å be fylkesmannen vurdere mulig lovbrudd og rett til informasjon tydeliggjøres.

- Retten til å be fylkesmannen vurdere mulige lovbrudd også skal gjelde systemfeil, ikke bare individfeil.

 

Les Prop 100 L: Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv her

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter