Historisk arkiv

Endring i vinmonopollova

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Kongen har sanksjonert ei endring i vinmonopollova § 5. Endringa inneber at administrerande direktør for AS Vinmonopolet skal tilsetjast av styret.

Pressemelding

Nr.: 23
Dato: 12.05.06

Endring i vinmonopollova

Kongen har i dag sanksjonert ei endring i vinmonopollova § 5. Endringa inneber at administrerande direktør for AS Vinmonopolet skal tilsetjast av styret. Endringa tek til å gjelde straks. Tidlegare har regjeringa tilsett direktøren. Administrerande direktør for dei fleste heieigde statlege aksjeselskap vert i dag tilsett av styrene, mellom anna av di det er viktig at administrerende direktør for slike selskap har styret sin tillit. Endringa er slik sett ein del av ei naturleg utvikling i styringa av statlege verksemder, og endringa er òg i tråd med aksjelovas hovudregel.