Historisk arkiv

Endringar i autorisasjonstittelen for farmasøytar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Helse- og omsorgsdepartementet

Endringar i helsepersonelloven om endra autorisasjonstittel for farmasøytar trer i kraft frå 1. april 2007. Frå dette tidspunktet vil gjeldande ordning med ein felles autorisasjonstittel for alle farmasøytar opphøyre, og vi får i staden to nye autorisasjonstitlar.


Endringar i helsepersonelloven om endra autorisasjonstittel for farmasøytar trer i kraft frå 1. april 2007. Frå dette tidspunktet vil gjeldande ordning med ein felles autorisasjonstittel for alle farmasøytar opphøyre, og vi får i staden to nye autorisasjonstitlar.


Farmasøytar med treårig høgskoleutdanning vil bli autorisert som ”reseptarfarmasøyt”, medan farmasøytar med femårig universitetsutdanning, dvs. cand.pharm., vil bli autorisert som ”provisorfarmasøyt”. Endringane i autorisasjonstittelen for farmasøytar er gjeve for å synleggjere skilnaden på kompetansen som dei to utdanningane fører til.


Alle farmasøytar vil i nær framtid få tilsendt nye autorisasjonsdokument frå Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Desse vil vere gyldige frå og med 1. april 2007. Dei gamle autorisasjonsdokumenta vil dermed ikkje lenger vere gyldige.