Historisk arkiv

Gratis skolefrukt for utvalgte barneskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

20 000 skoleelever på barneskoler i Oslo, Drammen og Finnmark vil fra høsten av få tilbud om gratis skolefrukt. Tiltaket, som helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad lanserte på Kampen i dag, er en del av arbeidet med å redusere sosiale og geografiske forskjeller i kosthold.

20 000 skoleelever på barneskoler i Oslo, Drammen og Finnmark vil fra høsten av få tilbud om gratis skolefrukt. Tiltaket, som helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad lanserte på Kampen i dag, er en del av arbeidet med å redusere sosiale og geografiske forskjeller i kosthold. Ordningen vil foregå parallelt med den gratisordningen som fra høsten av introduseres i regi av kommunene for skoler med ungdomstrinn.

Gratis frukt og grønt for alle elever er et viktig virkemiddel for bedre folkehelse og sosial utjevning. Norske barn er blant dem som spiser minst frukt og grønt i Europa.

- Vi ser at elever som har tilgang til frukt og grønt på skolen også spiser mer frukt hjemme. Samtidig er det slik at det er de som spiser mest frukt og grønt fra før som deltar i abonnementsordningen Skolefrukt. Det viser at vi dessverre ikke når alle og at ordningen virker sosialt skjevt, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. 

Barn og ungdom spiser mer frukt og grønt når det tilbys gratis. - Det er en klar ambisjon for denne regjeringa å få et frukt- og grønttilbud på plass til alle elever i grunnskolen. Derfor etablerer vi nå dette tilbudet, sier Brustad. Den nye ordningen er en del av oppfølgingsarbeidet etter "Handlingsplanen for bedre kosthold i befolkningen som ble lansert tidligere i år.

Vil redusere sosiale forskjeller i kosthold


Gratistilbudet er et bidrag i arbeidet med å redusere sosiale og geografiske forskjeller i kosthold. Fra høsten av er det satt av midler til gratis frukt og grønt til alle barneskoler i bydelene Gamle Oslo, Alna, Grorud og Søndre Nordstrand, Drammen kommune og Finnmark fylke dersom skolene og skoleeier ønsker det. Tilbudet omfatter 20 000 elever. Tilskuddet videreføres i 2008, og ordningen vil evalueres. 

Som kjent ble det i Revidert nasjonalbudsjett bevilget ekstra midler til kommunene og private skoler slik at alle landets skoler med ungdomstrinn, fra i høst av kan tilby gratis frukt og grønt til elevene.

Sosial- og helsedirektoratet og Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker har ansvaret for oppfølgingen av gratisordningen overfor rene barneskoler. Gjennom ordningen vil de høste erfaringer med tilbud om gratis skolefrukt til alle elevene ved disse skolene. 

Det vil også sendes en frukt- og grøntbrosjyre til alle landets elever på 1.-4. trinn med tips og oppskrifter til hvordan frukt og grønt kan brukes og hvorfor det er lurt å spise mer frukt og grønnsaker.