Historisk arkiv

Fire nye sentre skal forske på omsorg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Omsorgsplan 2015

Med etableringen av Senter for omsorgsforskning i Vest, Nord, Sør og Midt har Norge i dag fått et nasjonalt og regionalt nettverk for kunnskapsutvikling og kompetanseheving i omsorgstjenesten.

Med etableringen av Senter for omsorgsforskning i Vest, Nord, Sør og Midt har Norge i dag fått et nasjonalt og regionalt nettverk for kunnskapsutvikling og kompetanseheving i omsorgstjenesten.

- Det skjer mye bra utviklingsarbeid for å styrke kvaliteten lokalt i den enkelte kommune. Vi har likevel for lite fokus på å lære av erfaringene, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Å omdanne konkret erfaring til kunnskap som grunnlag for fagutvikling, organisering, prioritering og ledelse er en viktig oppgave for forskningen. Derfor lanserer regjeringen i dag fire nye sentre for omsorgsforskning fordelt over hele landet. Sentrene skal bidra til å heve kvaliteten og kompetansen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Følgende fagmiljøer tildels i dag status som Senter for omsorgsforskning:

• Senter for omsorgsforskning - Vest: Høgskolen i Bergen
• Senter for omsorgsforskning - Sør: Universitet i Agder/ Høgskolen i Telemark
• Senter for omsorgsforskning - MidtNorge: Høgskolen i Nord- Trøndelag
• Senter for omsorgsforskning - Nord: Høgskolen i Tromsø

Etableringen av sentrene er ledd i oppfølging av Omsorgsplan 2015 og styrkingen av den kommunale helse- og omsorgsforskning.

Økt omsorgstjenesteforskning vil komme både helse- sosialutdanningene og kommunene til gode. Forskningsaktiviteten vil bidra til å styrke fagutvikling og metodeutvikling i helse- og sosialutdanningene. Gode helse- og sosialutdanninger er viktig for å få en bedre omsorgstjeneste.

De nye omsorgsforskningssentrene skal bidra til å styrke praksisnær forskning og utvikling, drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i omsorgssektoren.

Sentrene inngår i et nettverkssamarbeid ledet og koordinert fra Senter for omsorgsforskning ved Høgskolen i Gjøvik. I oktober 2008 arrangeres den første nasjonale konferansen om omsorgsforskning på Gjøvik Gård.

For mer informasjon, les her