Historisk arkiv

Forsøk med gratis prevensjon til unge kvinner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet setter i gang et forsøk med gratis hormonell prevensjon til kvinner i alderen 20-24 år i Tromsø og Hamar. Ny statistikk viser at aborttallene nå er høyere enn på lenge.

Helse- og omsorgsdepartementet setter i gang et forsøk med gratis hormonell prevensjon til kvinner i alderen 20-24 år i Tromsø og Hamar. Ny statistikk viser at aborttallene nå er høyere enn på lenge.

- Det er et viktig mål for denne regjeringen å forebygge uønsket svangerskap og abort og øke prevensjonsbruken blant unge voksne. Forsøket i disse to byene vil vise om gratis prevensjon fører til færre aborter. Etter at forsøket er over, vil vi vurdere om dette skal bli et landsdekkende tilbud for alle kvinner i alderen 20-24 år, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Det er kvinner i denne aldersgruppen som har den høyeste forekomsten av abort. I fjor var aborttallet 29,3 per 1000 kvinner i denne gruppen, viser tall fra Medisinsk fødselsregister som er offentliggjort i dag. I fjor ble det utført 15 118 svangerskapsavbrudd i aldersgruppen 15-49 år. Det er femten år siden sist aborttallene var over 15 000. 

I ett år vil kvinnene i Tromsø og Hamar få resept på gratis hormonell prevensjon ved å henvende seg til legekontor eller studenthelsetjeneste. Hormonelle prevensjonsmidler kan omfatte p-piller, p-sprøyte, p-plaster, p-ring, p-stav og spiral.

- Tromsø og Hamar er godt egnet til forsøket fordi begge kommunene har mange kvinner i denne alderen, slår helse- og omsorgsministeren fast.

Jenter i alderen 16-19 år har i flere år hatt tilbud om gratis p-piller. Det er en av årsakene til at aborttallet i denne aldersgruppen har gått nedover siden 2000.
Det er SINTF Helse som har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre forsøket med gratis prevensjon. Det vil også bli gjort en spørreundersøkelse om prevensjonsvaner og abort blant kvinner i alderen 20-24 år i de to kommunene. En vil følge med på utviklingen i abortstatistikken under forsøket.