Historisk arkiv

Bildeadvarsler på tobakkspakkene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fra 1. juli 2011 skal alle sigaretter være utstyrt med bildeadvarsel. - Forskning viser at bildeadvarsler er langt mer effektive enn tekstadvarsler. De er lettere å huske, kommuniserer helserisiko ved tobakksbruk tydeligere og øker motivasjon og intensjon i forhold til røykeslutt, sier statssekretær Ellen Birgitte Pedersen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Fra 1. juli 2011 skal alle sigaretter være utstyrt med bildeadvarsel. - Forskning viser at bildeadvarsler er langt mer effektive enn tekstadvarsler. De er lettere å huske, kommuniserer helserisiko ved tobakksbruk tydeligere og øker motivasjon og intensjon i forhold til røykeslutt, sier statssekretær Ellen Birgitte Pedersen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Et forslag om bildeadvarsler var på høring tidligere i år, og fikk da sterk støtte av nesten alle høringsinstansene.

Forskriften trer i kraft 1.januar 2010. Sigaretter skal utstyres med bildeadvarsler senest 1. juli 2011. Andre tobakksprodukter skal ha advarsler senest 1.januar 2012.
 
Bildeadvarsler vil redusere reklameeffekten av merkenavn og logo på dagens tobakkspakker. Selv om Stortinget har vedtatt et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer, vil tobakks¬pakkene fortsatt ha en viss reklameeffekt etter at kjøpet er foretatt.

EU har utarbeidet et bildebibliotek for hvilke bilder som kan benyttes til slike helseadvarsler. Utvalget av hvilke bilder som skal benyttes i Norge, er foretatt på bakgrunn av høringsinnspillene og anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Les mer på Helsedirektoratets nettsider