Historisk arkiv

Historisk arkiv

Lengre frister for pasienters søksmål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Pasienters frist for søksmål i pasientskadesaker forlenges fra fire til seks måneder. Dette er en av endringene i pasientskadeloven som ble vedtatt av regjeringen i statsråd i dag. Lovendringen trer i kraft 1. april 2009.

Pasienters frist for søksmål i pasientskadesaker forlenges fra fire til seks måneder. Dette er en av endringene i pasientskadeloven som ble vedtatt av regjeringen i statsråd i dag. Lovendringen trer i kraft 1. april 2009.

Stortinget har tidligere bestemt at pasienters søksmålsfrist i pasientskadesaker forlenges fra fire til seks måneder. En forlengelse av fristen vil i større grad gjøre det mulig for pasienter å vurdere om det er en god sak å fremme for retten, og hindre at det reises uforberedte søksmål. Dette kan motvirke at pasienter pådrar seg unødvendige utgifter. I tillegg vil Pasientskadenemnda kunne frigjøre ressurser som ellers brukes på unødvendige forberedelser. Den nye fristen gjelder fra 1. april 2009.

Regjeringen har også vedtatt en forskrift som regulerer dekning av pasienters utgifter til advokater etter pasientskadeloven.

Stortinget har tidligere bestemt at advokater ikke lenger skal kunne ta høyere betaling enn statens offentlige salærsatser i pasientskadeerstatningssaker. Offentlige oppnevnte forsvarere får betalt etter samme sats. I tillegg har Stortinget vedtatt et forbud mot at advokater kan motta tilleggsbetaling av pasienter utover det som dekkes av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) /Pasientskadenemnda. Lovendringene og den nye forskriften trer i kraft 1. april 2009.