Historisk arkiv

Bedre behandling og et helsevesen rustet for fremtiden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

– Vi skal gi pasientene bedre hjelp der de bor. Vi skal satse mer på forebygging og behandling av sykdom i en tidlig fase. Med samhandlingsreformen videreutvikler vi det norske helsevesenet slik at vi kan møte befolkningens behov på en bedre måte. Både i dag og i fremtiden, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Stortinget har i dag sluttet seg til stortingsmeldingen om samhandlingsreformen ”Rett behandling - på rett sted – til rett tid.”

– Jeg har møtt mange pasienter og mange som arbeider i helsevesenet siden jeg ble helse- og omsorgsminister. Alle jeg har truffet er enige om utfordringene vi står overfor i det norske helsevesenet. Samarbeidet mellom sykehusene og kommunene er ikke godt nok, og det blir satset for lite på forebygging. Derfor er jeg svært glad for at Stortinget stiller seg bak samhandlingsreformen og moderniseringen av det norske helsevesenet, sier helse- og omsorgsministeren. 

Gjennom samhandlingsreformen vil regjeringen sørge for at det lønner seg for sykehusene og kommunene å samarbeide. Det skal satses mer på forebygging.

Økonomiske virkemidler skal stimulere kommunene til å etablere tilbud nær befolkningen. Det kan være tilbud før behandling på sykehus, etter behandling på sykehus, eller i stedet for behandling på sykehus.

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider nå både med en ny helse- og omsorgslov som skal tydeliggjøre kommunens ansvar for befolkningens helse, og en ny folkehelselov som skal tydeliggjøre statens og lokalsamfunnets ansvar for å styrke folkehelsen.

– Jeg tar sikte på å legge fram begge lovene og en ny helse- og omsorgsplan for Stortinget før påske 2011, slik at de kan iverksettes fra 2012, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Video: Helse- og omsorgsministeren om samhandlingsreformen
Video: Samhandlingsreformen vedtatt.