Historisk arkiv

Helsemyndighetene i beredskap ved vulkansky

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonale helsemyndigheter og de regionale helseforetakene er satt i beredskap i forbindelse med askeskyen fra vulkanutbrudd på Island som har blåst inn over deler av landet. – Vi skal gjøre alt vi kan for at stans i ambulanseflygninger og eventuell luftforurensning skal få så få konsekvenser som mulig, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Stans i sivil luftfart får også konsekvenser for ambulanseflyvninger.

– Helseforetakene vurderer tiltak for å styrke akuttberedskapen i distriktene for å sikre at de som trenger akutt syketransport får det, sier helse- og omsorgsministeren.

Helsedirektoratet skal avholde møter med de regionale helseforetakene og fylkesmennene for å vurdere ytterligere tiltak i løpet av dagen. Direktoratet er også i dialog med Forsvaret for å se om det finnes andre løsninger for å få transportert de akutt syke.

Nasjonalt folkehelseinstitutt og Norsk institutt for luftforskning vurderer mulige konsekvenser og tiltak i forbindelse luftforurensningen.

– Helsemyndighetene vil følge forurensningssituasjonen nøye og gi råd til befolkningen dersom det skulle oppstå helseskadelige mengder vulkanaske i luften på bakkenivå, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Se pressekonferanse live med helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa her fra kl. 14.30.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på: Facebook | Twitter | Flickr | Youtube