Historisk arkiv

Rett til helsehjelp for personer uten lovlig opphold i landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har i dag bestemt å starte et arbeid med klargjøring av bestemmelsene om rett til helsehjelp for personer uten lovlig opphold i landet. – Jeg er veldig opptatt av at barn og gravide i størst mulig grad sidestilles med personer med lovlig opphold, dette er også i tråd med våre forpliktelser etter Barnekonvensjonen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen og Knut StorbergetHelse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og justisminister Knut Storberget. Last ned stort bilde på Flickr.

Arbeidet skal bidra til å klargjøre de rettighetene personer uten lovlig opphold i landet har etter dagens regelverk. At gjeldende regelverk er uklart, er et problem for de pasientene det gjelder, både fordi det gir liten forutsigbarhet og fordi det kan føre til forskjellsbehandling. Arbeidet vil i liten grad gi denne gruppen mer helsehjelp enn det de har rett til i dag.

Som hovedregel har alle i dag rett til øyeblikkelig hjelp. Alle har i dag rett til helsehjelp ved allmennfarlig, smittsom sykdom.

Barn og gravide vil etter forslaget få utvidede rettigheter og likestilles i stor grad med personer med lovlig opphold i landet. Kvinner bør gis anledning til å få utført svangerskapsavbrudd. Psykisk ustabile personer, som antas å utgjøre en fare for samfunnet, skal få hjelp i form av psykisk helsevern.

– Gjennom dette arbeidet vil vi klargjøre situasjonen for personer uten lovlig opphold i landet, ved at de får klarere rettigheter å forholde seg til på helsefeltet. Videre er arbeidet viktig for helsepersonell, som vil få klarere retningslinjer for hvordan de skal forholde seg til denne gruppen og hvilken behandling som skal gis, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

– Utgangspunktet er at personer som oppholder seg ulovlig i Norge skal forlate landet snarest mulig og innen fastsatt utreisefrist. Men av hensyn til det enkelte mennesket, og til samfunnet som helhet, bør alle som oppholder seg i Norge, uansett oppholdsstatus, ha rett til helt nødvendig helsehjelp, sier justisminister Knut Storberget.

– Jeg mener forslaget balanserer godt mellom disse ulike hensynene, tilføyer Storberget.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på: Facebook | Twitter | Flickr | Youtube